مدهای طراحی گرافیک در سال 2017


مدها می‌آیند و می‌روند.دنیای طراحی گرافیک همواره در حال تکامل است. بعضی از مدها بعد از چند ماه از بین می‌روند و برخی سال‌ها باقی می‌مانند. در این مقاله سعی داریم که تکنیک های طراحی پیشرو در سال 2017 که سر و صدای زیادی هم کرده اند را معرفی کنیم. سپس اشاره ای هم خواهیم داشت به استراتژی های طراحی نا موفق در این سال. با ما همراه شوید تا به این مدها بپردازیم:

مدهای موفق:

1. عدم تقارن

یکی از مدهای داغ طرح‌های نامتقارن است. این روزها طراحان قوانین تقارن را بیش از هر زمان دیگری می‌شکنند و نتیجه کارشان نیز بسیار جذاب است. در این نوع طرح‌ها اگر خطی فرضی از وسط کار رسم کنیم مشاهده می‌کنیم که المان‌های طراحی در دو طرف کار متعادل نیستند. شکستن تقارن قطعاً هیجان‌انگیز و ساختار شکنانه است. در زیر مثال هایی از این دست را مشاهده می‌کنیم:


2. انفجار رنگ ها

اگر میخواهید از آخرین مدهای روز طراحی عقب نمانید حجم رنگ را در طرحهایتان افزایش دهید. دستورالعمل ساده است: هرچه روشن‌تر بهتر! این سبک توجه بسیاری از برند‌های مشهور را به خود جلب کرده است. با وجود اینکه در سال 2017 از این دست رنگ‌ها در  پوسترها، کارت ویزیت‌ها، طراحی‌های وب و غیره استفاده شده اما ما قطعا توصیه می‌کنیم با احتیاط از این شیوه استفاده کنید.
 در زیر نمونه‌هایی از انواع این سبک مشاهده می‌کنید: